Go to Top

De Europese richtlijn 2013/35/EU is omgezet naar een KB

De Europese richtlijn 2013/35/EU is omgezet naar een KB en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2016. Elektromagnetische straling in de werkomgeving zal dus voortaan door werkgevers moeten worden in kaart gebracht.

E-beware helpt hen bij de risico-analyse, voert desgewenst metingen uit en geeft advies op maat.