Go to Top

Elektrosmog

Elektrosmog is de verzamelnaam van alle elektromagnetische stralingen en velden. Elektrosmog is helemaal niet nieuw. De velden en golven veroorzaakt door hoogspanningslijnen, radio- en tv-zenders en die van elektrische apparaten vormen immers al jaren “elektrosmog”. Wat echter wel nieuw is, is dat voor het eerst het aantal bronnen van elektrosmog massaal toeneemt en dit op steeds hogere werkfrequenties. Bovendien werken deze nieuwe bronnen (wifi, gsm, bluethooth) voornamelijk met gepulste signalen, met andere effecten.

Algemeen

Straling en gezondheid