Go to Top

Algemeen

Elektrosmog is de verzamelnaam van alle elektromagnetische stralingen en velden. Elektrosmog is helemaal niet nieuw. De velden en golven veroorzaakt door hoogspanningslijnen, radio- en tv-zenders en die van elektrische apparaten vormen immers al jaren “elektrosmog”. Wat echter wel nieuw is, is dat voor het eerst het aantal bronnen van elektrosmog massaal toeneemt en dit op steeds hogere werkfrequenties. Bovendien werken deze nieuwe bronnen (wifi, gsm, bluethooth) voornamelijk met gepulste signalen, met andere effecten.

TOENAME ELEKTROSMOG PROBLEEM

Meer wifi-en gsm-installaties
Gebruik in directe woon en werkomgeving
Steeds hogere frequenties

Elektromagnetische golven en hun effect op de gezondheid zijn een controversieel onderwerp dat zeer gevoelig ligt en waarover tot op heden geen definitieve uitspraken zijn gedaan. Het probleem is ook dat de diverse soorten golven en velden vaak op één hoop gegooid worden. Hierdoor worden deze zelfs met statische ladingen, het mysterieuze van aardmagnetische velden, wateraders en de daarmee verwante wichelarij verward.

Sterk vereenvoudigd kunnen we de elektromagnetische straling opsplitsen als volgt:

– LAAGfrequente golven, velden, elektrostatische velden, laagfrequente magnetische velden. Over het effect van laagfrequente straling bereikt men – niettegenstaande dit het oudste onderzoeksdomein is – geen consensus. Wel stelt men een verhoogd (verdubbeld) aantal leukemiegevallen bij kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Tot op heden is hiervoor nog geen klinische verklaring gevonden.

– Bij HOOGfrequente straling maken we onderscheid tussen de thermische effecten en de nietthermische effecten.

Hoogfrequente straling veroorzaakt opwarming van het weefsel. Denk hierbij aan de stralen van de microgolfoven, gsm en wifi. Deze opwarming is beperkt, maar bewezen schadelijk voor de gezondheid.

Naast de opwarming veroorzaakt hoogfrequente straling echter ook niet-thermische effecten.
Onder niet-thermische effecten worden celgroei, tumoren, neurologische en psychische effecten
ondergebracht. Tot op heden staat het onderzoek hieromtrent nog in haar kinderschoenen.