Go to Top

Straling en gezondheid

In een steeds sneller evoluerend technologielandschap, worden we zowel in woon- als werkomgeving steeds meer blootgesteld aan elektromagnetische straling.

Wereldwijd loopt wetenschappelijk onderzoek en zijn werkgroepen actief om na te gaan of deze straling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Tot op vandaag ontbreekt duidelijkheid hierover. Men kan zich hierbij afvragen of we ons dan eigenlijk wel zorgen moeten maken. Er is immers (nog) geen bewijs?

Toch is het zinvol het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Onderzoek loopt, de problematiek wordt door wetenschappers bestudeerd. En hoewel er nog tijd overheen zal gaan eer men de juiste conclusies zal kunnen trekken, zijn er indicaties dat een te grote blootstelling aan elektromagnetische straling gezondheidsrisico’s inhoudt.

Denken we maar aan de mediaberichtgeving over hoogspanning. Epidemiologisch onderzoek toonde aan dat er dubbel zoveel gevallen van kinderleukemie zijn in de buurt ervan. Waarom dan geen bewijzen dat andere bronnen eveneens schadelijk kunnen zijn? Het antwoord ligt voor de hand: om in kaart te brengen welke op lange termijn de gevolgen zijn van blootstelling aan straling, heeft men tijd nodig. Veel tijd. Epidemiologisch onderzoek kan met niet voeren over een tijdspanne van enkele jaren. Wifi bestaat ongeveer 10 jaar. Ook dect (draadloze telefonie), smartphone en bluetooth bijvoorbeeld zijn in het laatste technologie-decennium in gebruik genomen. Hoogspanningslijnen zijn aanwezig in onze leefomgeving sinds een kleine 100 jaar. Vandaar dat de effecten hiervan gekend zich. Er is voldoende tijd geweest om onderzoek te voeren en de gezondheidseffecten in kaart te brengen.

De gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling kunnen worden opgedeeld in 2 groepen:

1. Thermische effecten
2. Niet-thermische effecten

De thermische effecten zijn klinisch onderzocht en bewezen. De meeste mensen kennen deze ook. Om hier slechts één voorbeeld te geven: een gsm-toestel gebruiken rechtstreeks tegen het oor warmt onze hersenen op, aangezien deze voor een groot deel uit water bestaan.

De niet-thermische effecten zijn nog onduidelijk. Wetenschappelijk onderzoek zal dit de komende jaren verder nagaan.

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de bevolking stralingsgevoelig is en klachten vertoont als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiemoeilijkheden bij blootstelling.

Anderzijds zijn de klachten ten gevolge van angst en ongerustheid niet onbelangrijk.