Go to Top

Historie

De oprichters van E-beware beschikken over een jarenlange expertise op het vlak van ontwikkelen van elektronica en hebben een uitstekende reputatie opgebouwd met hun labo waar metingen van elektromagnetische straling op toestellen worden gedaan.

De opgebouwde kennis en ervaring van 20 jaar met daarbij hun onderzoek naar de wetenschappelijke context en het daarbij horende onderzoek dat wereldwijd wordt gevoerd, lieten toe een aanbod uit te bouwen op maat van elke klant.

In het kader van het KB 20/05/2016 (B) – KB 04/05/2016 (NL), dat een omzetting is van de Europese Richtlijn 2013/35/EU, biedt ons bedrijf een op-maat ondersteuning aan werkgevers. Wij bieden een zeer brede dienstverlening waarbij de preventieadviseur op ons kan beroepen voor zowel advies, risico analyse, metingen, het opstellen van veiligheidsinstructies als voor een A tot Z in kaart brengen van de EMV context. Hierbij maken wij gebruik van een goed doordacht stappenplan dat tot doel heeft een sluitend eindrapport af te leveren. We bewaken hierbij een pragmatische aanpak en beogen steeds een efficiënte en kostenbesparende aanpak. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan een menselijke aanpak, het psycho-sociale aspect van de EMV problematiek en aan de ruimere maatschappelijke context. Naast de door de wetgeving vastgelegde grenswaarden hanteren wij ook de strengere normering in de interpretatie en conclusievorming van ons meetrapport.