Go to Top

Hoe werkt E-Beware

E-beware ondersteunt de verschillende doelgroepen zowel met informatie als met een plan van aanpak. Dit zowel met vrijblijvende informatie en evenementen, als met gerichte sessies bij de opdrachtgever zelf.

 • Wat is elektrosmog? Bronnen, oorzaken, gevolgen, ongewenste gevolgen
 • Wat zijn de bekende gevaren voor de gezondheid
 • Wat zijn de onbekende en vermeende gevaren voor de gezondheid
 • Gangbare grenswaarden
 • Risicoanalyses
 • Hoe omgaan met nocebo effecten en het voorkomen ervan?
 • Informatiesessies naar werknemers
 • Informatiesessies naar ouders (scholen)
 • Gespecialiseerde informatiesessies:
  meettechniek, grenswaarden, normen, Europese regelgeving, …

Contacteer E-beware voor een vrijblijvend gesprek met betrekking tot deze diensten