Go to Top

Missie

“Meten van EMV op een objectieve manier en rapporteren in begrijpelijke mensentaal”

“Objectief meten en registreren” is de missie van E-beware.
E-beware meet de straling en velden met gespecialiseerde, wetenschappelijk verantwoorde apparatuur. Dit over het hele bereik van laagfrequente velden tot hoogfrequente velden.

E-beware…

 • werkt onafhankelijk
 • is objectief
 • is technisch onderlegd
 • meet met professionele apparatuur
 • werkt wetenschappelijk correct
 • registreert het hele frequentiebereik
 • garandeert betrouwbare meetresultaten
 • levert een rapport in mensentaal
 • hanteert vaste prijzen
 • geeft seminaries en vorming
 • doet geen productverkoop
 • biedt aanbod van QUICKSCAN ter voorbereiding op 2013/35/EU

De meetresultaten worden zowel in tabelvorm als in een fotorapport vastgelegd. Zo kan men meteen duidelijk zien waar in uw bedrijf of woning verhoogde straling aanwezig is en welke ruimtes absoluut risicoloos zijn.

Omdat E-beware meet met specifieke apparatuur wordt ook meteen de aard van de straling duidelijk: netleidingen, wifi, gsm. E-beware gaat ook na of de straling binnenin het gebouw veroorzaakt wordt of van buitenaf ingestraald wordt.

De meetwaarden worden vergeleken met de grenswaarden van de geldende normen maar ook met de veel lagere grenswaarden die met de kennis van vandaag als absoluut risicoloos beschouwd worden.

Missie en aanpak van E-beware:
“Elektrosmog objectief meten en registreren”

E-beware haalt door een objectieve,
wetenschappelijk correcte meting elektrosmog uit het
ontastbare, het onbekende.

Door Elektrosmog meetbaar en zichtbaar te maken
kunnen tegen lage kost risico’s in de toekomst
vermeden worden.