Go to Top

Sectoren

E-beware heeft een specifieke aanpak naargelang de doelgroep. Zowel de voorbereiding, de meting als de rapportering is specifiek voor de verschillende sectoren. Zowel de aard van de velden als de gezondheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld in een fabriek met lasapparatuur immers totaal verschillend van deze in een kinderopvang of schoolomgeving.
Ook kunnen de middelen en praktische mogelijkheden voor bescherming totaal uiteenlopend zijn. E-beware is een KMO die op een no-nonsense manier eerst meet, en aan de hand van die meting met de opdrachtgevers op een pragmatische manier bekijkt hoe de risico’s tot een minimum herleid kunnen worden.

 

Leefomgeving

Scholen en kinderdagverblijven

Vastgoedsector

Werkomgeving

Zorgsector: rusthuizen en ziekenhuizen