Go to Top

Scholen en kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven zijn heel gevoelig voor de problematiek van de schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden. Omdat er aanwijzingen zijn dat het aantal leukemiegevallen bij kinderen toeneemt (verdubbelt) in de buurt van hoogspanningslijnen, wordt het veiligheidsprincipe uitgebreid naar hoogfrequente velden. Omdat kinderen (en hun hersenen) nog in ontwikkeling zijn, wordt bovendien een extra veiligheidsfactor (factor 10 tot 50) ten opzichte van de aanvaarde risicogrenswaarden in rekening gebracht.
Anderzijds worden tablets, elektronische borden en multimedia meer en meer in de onderwijstaken en opvangprogramma’s geïntegreerd.

Los van de objectieve gevaren kan de angst voor elektrosmog ook een nocebo-effect veroorzaken. Dit betekent dat er een negatief psychisch effect optreedt door wantrouwen tegen stralingen. Mensen gaan deze angst op elkaar overdragen, wat tot een massale reactie kan leiden. Specifiek voor scholen en kinderdagverblijven zijn gevallen bekend van vermeende ziektes bij kindjes die zich verspreiden bij alle kinderen en ouders na installatie van wifi.

In sommige gevallen vaardigen lokale overheden, bij gebrek aan enige houvast, preventief drastische maatregelen uit. Zo werd in enkele steden lokaal wifi verboden in kinderdagverblijven. Ook in Frankrijk is wifi compleet verboden in kinderopvang.

E-beware buigt die onzekerheid om naar een zorgzaamheid. Na meting worden de stralingsvrije zones bekendgemaakt en met het management besproken. Voor deze stralingsvrije zones wordt een attest afgeleverd, waarbij ook hypersensitieve mensen of kinderen geen last kunnen hebben. Deze objectieve zorgzame aanpak geeft zowel management als politieke overheid een positief imago van bewust handelen met kennis van zaken.

 

Scholen en kinderdagverblijven

  • Extra gevoeligheid van opgroeiende kinderen
  • Gevaarlijke nocebo reacties
  • 2013/35/EU (KB mei 2016): verplichte wetgeving voor alle werkgevers

E-beware: angst en onbekende ombuigen naar zorgzaamheid

  • Risicozones via meting in kaart brengen
  • Voorlichting en kennisoverdracht
  • Plan van aanpak met management
  • Lage kost, minimale infrastructuurwijzigingen

 

Enkele voorbeelden van dergelijke nocebo-reacties:
http://www.newyorker.com/tech/elements/the-nocebo-effect-how-we-worry-ourselves-sick
http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/1631545/2013/05/13/Artikels-over-gezondheid-lokken-nocebo-effect-uit.dhtml