Go to Top

Vastgoed

Gevaren van elektrosmog voor ruimtelijke ordening en vastgoed

In Duitsland stelt men vast dat in de onmiddellijke nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie onroerend goed tot 50% in waarde daalt. Ook Duitse banken houden steeds meer rekening met de aanwezigheid van zendmasten voor mobiele telefonie bij het bepalen van de hypothecaire waarde van het onroerend goed. Deze tendens is nog niet tot bij ons verspreid, alhoewel we inmiddels ook al mogen spreken van enige groei in leegstand van vastgoed dat zich in de nabije omgeving van een zendmast bevindt.

Er zijn wel gevallen bekend, onder andere in Kortrijk, waar op verkochte en vergunde bouwgronden, nadien woonprojecten geweigerd worden op basis van de aanwezigheid van masten en hoogspanningslijnen.

Maar niet enkel de immobiliënsector heeft te lijden onder deze ontwikkeling. Ook de ruimtelijke ordening ligt vaak in dualiteit binnen een stedenbouwkundige toekenning of een verkaveling. Binnen hun beoordeling moet er immers rekening worden gehouden met de vraag of er een risico op gezondheidsschade en milieuverstoring is.

Concluderend kunnen we dus stellen dat u met een meetrapport van E-beware

  • het risico op discussie na de verkoop over het ontbreken van een EMV-waarde kan voorkomen
  • het een meerwaarde van een vastgoed ten opzichte van een vergelijkbaar pand kan betekenen
  • de koper helemaal kan informeren over de elektromagnetische velden en risicozones op het terrein of in het nieuw gekochte pand