Go to Top

Werkomgeving

In de werkomgeving zijn computers en draadloze communicatiesystemen niet meer weg te denken. Ook specifieke toestellen zoals bijvoorbeeld lasapparatuur, inductieverwarming, robots en magnetrons kunnen specifieke velden veroorzaken.

Door de technologische ontwikkelingen kunnen we veel efficiënter werken, maar de medaille van dit nieuwe comfort heeft ook een keerzijde. Werknemers lopen in vergelijking met vroeger een groter risico op blootstelling aan schadelijke straling.
De Europese richtlijn 2013/35/EU is recent omgezet in nationale wetgeving. Sinds mei 2016, volgens KB 20/05/2016 (B) – KB 04/05/2016 (NL), dient de werkgever/preventieadviseur er zich van te vergewissen of de veldsterktes bij de werkposten beneden de wettelijk vastgelegde normen liggen.

E-beware biedt zowel metingen als risico-analyses aan om de aanwezige straling te toetsen aan de wettelijke blootstellingsnormen.

De objectieve, no-nonsense en betaalbare metingen voorkomen eveneens nocebo-effecten. Eén gevoelige persoon kan immers zijn vermeende kwalen in een mum van tijd op de hele structuur overdragen, wat tot een massale reactie kan leiden op de werkvloer binnen rusthuizen en zorginstellingen. Dit effect laat zich achteraf heel moeilijk normaliseren. Anticiperend management is in dit geval zeker zinvol.

Omdat E-beware de meetresultaten ook toetst aan de niveaus die algemeen als absoluut veilig beschouwd worden, krijgt de werkgever zicht op de zones in zijn bedrijf die als stralingsvrij kunnen beschouwd worden. Hypersensitieve werknemers hebben in die zones—die in de praktijk vaak 80 tot 90% van de beschikbare ruimte uitmaken—dus geen (al dan niet vermeende) last.

Dergelijke aanpak op basis van de objectieve meetresultaten laat het management toe de angst om te buigen naar een zorgzaamheid en veilige benadering, zonder hoge kosten.

 

2013/35/EU: verplichte regelgeving voor alle werkgevers

  • blootstellingsgrenswaarden en actieniveaus
  • risicobeoordeling en blootstellingsbepaling
  • preventiemaatregelen
  • voorlichting en opleiding van de werknemers