Go to Top

Zorgsector: rusthuizen en ziekenhuizen

De afgelopen jaren heeft de zorgsector veel ontwikkelingen doorgemaakt. Aan de ene kant krijgt het verplegend personeel steeds meer taken te verwerken, daartegenover verwacht de patiënt of bewoner een meer gepersonaliseerde verzorging en het comfort van thuis in zijn zorginstelling. Omwille van deze tendens wint een geïntegreerd zorgcommunicatiesysteem meer en meer aan terrein om deze kwesties te helpen oplossen.

Zo krijgen dokters en verplegend personeel meer en meer een draadloos (dect, smartphone met wifi of gsm) telefoontoestel ter vervanging van hun beeper om bijvoorbeeld tijdens nachtdiensten eenvoudig bijstand van wachtdiensten te kunnen vragen.

Ook allerhande complexere apparatuur (bedden, stalen verpleegsters, medische toestellen) wordt ingezet. Dit betekent natuurlijk dat niet enkel het personeel maar ook de zorgbehoevenden een groter risico lopen op blootstelling aan schadelijke straling. Het is slechts een kwestie van tijd eer kritieken hun weg zullen vinden naar het bestuur. Ook onterechte schadeclaims lijken dan niet meer uit de lucht gegrepen wanneer medische problemen (vb dementerende bejaarden die nog verwarder worden) worden toegeschreven aan de blootstelling van elektromagnetische straling.

Ook nocebo-effecten kunnen schade veroorzaken aan het imago van de instelling. Bij de installatie van nieuwe apparatuur (bv wifi-router) in de voorziening, kan het volstaan dat één gevoelige bewoner daaraan een hoofdpijn koppelt en zo een nocebo-effect veroorzaakt bij de hele groep bewoners. Dit effect zien we wanneer een persoon ziek wordt of pijn voelt wanneer deze wantrouwig staat tegenover straling. Mensen gaan deze angst op elkaar overdragen, wat tot een massale reactie kan leiden binnen rusthuizen en zorginstellingen en die zich achteraf heel moeilijk laat normaliseren.

 

Zorginstellingen: dubbele problematiek

  • 2013/35/EU – KB (mei 2016): verplichte regelgeving voor alle werkgevers
  • Gevoeligheid van de bewoners/patiënten

E-beware: angst en onbekende ombuigen naar zorgzaamheid

  • Risicozones via meting in kaart brengen
  • Voorlichting
  • Plan van aanpak met management
  • Lage kost, minimale infrastructuurwijzigingen

http://www.geldersevallei.nl/nieuws/1685/dialyse-afdeling-vernieuwd