Go to Top

Services

E-beware richt zich zowel tot de particuliere als de professionele klant.

– Particulieren: wij meten uw woning en duiden op die manier de stralingsveilige zones aan. Bevindt uw woning zich in de buurt van een gsm mast of hoogspanningslijn? Of bent u van plan een perceel bouwgrond aan te kopen vlakbij? Wij vertellen u exact aan hoeveel straling u wordt blootgesteld.

– KMO: wij doen metingen in uw bedrijf en verstrekken het nodige advies zodat u een stralingsveilige werkomgeving creëert voor de werknemers.

– Grote bedrijven en ziekenhuizen: samen met u maken wij aan de hand van een Quick Scan het voorbereidende huiswerk en begeleiden we bij het maken van de risico-analyse. Nadien gaan we via detailmeting na waar de stralingsblootstelling te hoog is en verstrekken we professioneel advies met als doel de blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen beneden de voorgeschreven norm.

– Immo: wij leveren een meetverslag af nadat we te koop aangeboden vastgoed hebben onderworpen aan de stralingsmeting. Hierbij wordt enerzijds de binnenomgeving onder de loep genomen als de stralingsbronnen van de omgeving (bv gsm mast, hoogspanning). Potentiële kopers zijn hiermee perfect geïnformeerd zodat discussie achteraf vermeden wordt.