Go to Top

Meet apparatuur

E-beware werkt met verschillende professionele meetinstrumenten in het frequentiebereik van 50Hz tot 8 GHz. Wanneer grotere velden gemeten worden, wordt ook nagegaan in welke frequentieband de straling zich bevindt. Hierdoor wordt makkelijk de bron achterhaald: netleidingen, storingen van toestellen, wifi, gsm, …
De meetapparatuur is draagbaar en de metingen kunnen uitgevoerd worden zonder dat de werkomgeving verstoord wordt.