Go to Top

Meet uw woning

Ook thuis ontkomen we niet aan elektrosmog. Je vermoedt het misschien niet, maar binnenshuis bevinden zich soms grote stralingsbronnen afkomstig van de netleidingen, verlichting, wifi router, computers waaraan uw gezin dagdagelijks wordt blootgesteld. De straling is onzichtbaar, maar ze is er wel. De sterkte van de straling is enkel door meting te bepalen.
Deze meting laat u toe voorzorgen te nemen, zodat u zich later nooit schuldig hoeft te voelen ten gevolge van onderschatte gevaren.

E-beware meet de stralingsniveaus in uw huis en reikt u tevens eenvoudige tips aan, zonder dat u moet inboeten aan het comfort dat een draadloos leven biedt. In uw meetrapport kunt u lezen hoe u verantwoord en verstandig kunt omspringen met de stralingsbronnen in uw huis.