Go to Top

Overzicht van waardes en betekenis

Elektromagnetische golven en hun effect op de gezondheid zijn een controversieel onderwerp dat zeer gevoelig ligt en waarover tot op heden geen definitieve uitspraken zijn gedaan. Het probleem is ook dat de diverse soorten golven en velden vaak op één hoop gegooid worden. Hierdoor worden deze zelfs met het mysterieuze van statische ladingen, aardmagnetische velden en de daarmee verwante wichelarij verward.

Sterk vereenvoudigd kunnen we de elektromagnetische straling opsplitsen als volgt:

– LAAGfrequente golven, velden, elektrostatische velden, laagfrequente magnetische velden.
Over het effect van laagfrequente straling bereikt men – niettegenstaande dit het oudste onderzoeksdomein is – geen consensus. Wel stelt men een verband vast tussen het aantal leukemiegevallen in de buurt van deze velden.

– Bij HOOGrequente straling maken we onderscheid tussen de thermische effecten en de niet-thermische effecten.
Hoogfrequente straling veroorzaakt opwarming van het weefsel. Denk hierbij aan de stralen van de microgolfoven, gsm en wifi. Deze opwarming is bewezen schadelijk voor de gezondheid.
Naast de opwarming veroorzaakt hoogfrequente straling echter ook niet-thermische effecten. Onder niet-thermische effecten worden celgroei, tumoren, neurologische en psychische effecten ondergebracht. Tot op heden staat het onderzoek hieromtrent nog in haar kinderschoenen.
E-beware vergelijkt de meetwaarden zowel met de door de Europese Commissie vastgelegde risicowaarden gebaseerd op de thermische effecten, als met de veel lagere risicogrenswaarden zodat ook de zones afgebakend worden waar zgn “hypersensitieve” mensen helemaal geen last kunnen hebben.