Go to Top

Specifieke metingen

Omdat de problematiek van de elektromagnetische straling vrij nieuw en onzichtbaar is, biedt E-beware ook zgn “quickscan” metingen aan. Deze snelle en goedkope metingen brengen de problematiek in kaart en laten de directie/preventieadviseurs toe de aanpak en de nodige budgetten te bepalen m.b.t. deze problematiek. E-beware levert ook informatie en advies m.b.t. de interpretatie van de quickscan resultaten.